Fujimura Ayumi - Iseki Yoshiko - Ishii Kouji - Miyake Kenta - Onosaka Masaya - Sawashiro Miyuki - Takemoto Eiji - Gyakuten Kenji 2 - Ichijo Mikumo - Itonokogiri Keisuke - Karuma Mei - Mitsurugi Reiji - Ooba Kaoru - Rou Shiryuu - Yahari Masashi - Drama CD - ~Uchuu Kara no Gyakuten!?~ (Tablier Communications)

Picture of the figure

Subscribe to Premium and get access to price graphs and other features!

Earliest release date2011/02/28

Original list price

¥1905

Current average price
¥10193
+435%
JAN

4531894425984

See on MyFigureCollection

Fujimura Ayumi - Iseki Yoshiko - Ishii Kouji - Miyake Kenta - Onosaka Masaya - Sawashiro Miyuki - Takemoto Eiji - Gyakuten Kenji 2 - Ichijo Mikumo - Itonokogiri Keisuke - Karuma Mei - Mitsurugi Reiji - Ooba Kaoru - Rou Shiryuu - Yahari Masashi - Drama CD - ~Uchuu Kara no Gyakuten!?~ (Tablier Communications)

Aniplex+

No hits

BOOTH

No hits

Kotobukiya

No hits

Native Store

No hits

Support us by donating or subscribing to Premium!